Penghargaan

KATA-KATA ALUAN PENAUNG KoCIDB

Dato' IR Asri

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Syabas saya ucapkan kepada barisan Anggota Lembaga Koperasi (ALK) dan Pengurusan KoCIDB yang begitu aktif dalam mengurus dan mengendalikan KoCIDB sehingga berjaya menghasilkan pulangan yang membanggakan kepada anggota. Saya percaya KoCIDB akan terus maju kehadapan sejajar dengan usaha berterusan yang dilakukan dalam merebut peluang perniagaan yang boleh mendatangkan pendapatan yang baik kepada KoCIDB.

Aktiviti- aktiviti serta pulangan yang diperolehi oleh KoCIDB ini adalah selaras dengan peranannya sebagai sebuah entiti yang menjalankan aktiviti perniagaan untuk menjana pendapatan yang kemudiannya disalurkan kepada anggota dalam bentuk dividen, sumbangan kebajikan ataupun kemudahan-kemudahan lain seperti pinjaman dan sebagainya.

Akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua yang terlibat dalam menjadikan KoCIDB sebuah koperasi yang aktif dan berdaya saing dalam menempuh cabaran dunia perniagaan yang semakin mencabar ini.

 

Sekian, terima kasih.

(DATO’ IR. AHMAD ‘ASRI BIN ABDUL HAMID)

KETUA EKSEKUTIF CIDB

 

 

 

 

 

 

Anggota Lembaga Koperasi ingin mengambil kesempatan ini untuk merakam penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Ketua Eksekutif CIDB, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Pengarah dan Pegawai Suruhanjaya Koperasi Wilayah Persekutuan, semua ahli daripada CIDB, CIDB Holding Sdn Bhd, Akademi Binaan Malaysia, CREAM, CIDB E-Construct dan semua pihak diatas sokongan dan sumbangan yang telah diberikan kepada KoCIDB selama ini. Semoga hubungan yang erat serta sokongan yang berterusan daripada semua pihak akan memantapkan lagi kejayaan KoCIDB.

Anggota Lembaga Koperasi juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan dan warga kerja KoCIDB yang telah memberikan perkhidmatan penuh komitmen dan berdedikasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Semoga prestasi yang baik ini dapat diteruskan dan dipertingkatkan untuk kejayaan KoCIDB di masa akan datang.

 8,639 total views,  3 views today

12 Comments

 1. Знаете ли вы?
  Во время немецкой оккупации Украины радио на украинском языке вещало из Саратова и Москвы.
  Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.
  Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
  Карьера не помешала фарерскому футболисту играть в гандбол, записать три музыкальных альбома, издать пять книг и сняться в восьми фильмах.
  Среди клиентов древнеримского афериста был император Марк Аврелий.

  http://arbeca.net/

 2. https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
  Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
  vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
  bndljgoedghoekfpegorig
  fihfowhfiehfoejogtjrir
  Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
  Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf

  Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
  Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
  Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
  Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
  Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

Add a Comment

Your email address will not be published.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.